#TedXTuesday: James Nachtwey War Photographer

Een bijzonder mens. Enorm ingetogen, bijna verlegen. Bijna emotieloos maar kwetsbaar. Maar maakt sommige van de meest indrukwekkende foto’s uit conflictsituaties. En niet met zichzelf maar juist met de foto’s poogt Nachtwey de wereld te verbeteren. Door te laten zien wat er speelt en welk onrecht kan worden rechtgezet. James Nachtwey: My photographs bear witness